Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowalnych oraz wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia p

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 29 maja 2017 r., Pana Ryszarda Zapolskiego (PHU „CONTENT” Ryszard Zapolski, ul. Borówkowa 9, 07-230 Gaj), działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowalnych oraz wykonanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie km 1+500 rzeki Bug, w związku z budową sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 400 mm (działki nr ew. 223/3 w m. Ślężany, 123/1, 124/1, 125/1, 125/9, 124/9, 538/3, 126/11, 126/9, 127/1 w m. Kowalicha, 388, 144/4, 144/6, 144/11
w m. Marianów, gmina Dąbrówka).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 11.07.2017 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 11.07.2017 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2017 r., godz. 11.56Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 855 razy.