Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII – 343/2017

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
UCHWAŁA NR XXXVII – 343/2017
RADY POWIATU WOŁOMINSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


Na podstawie art. 85a ust. 3 w zw. z art. 85 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13.06.2017r. sygn. akt II SA/Wa 2196/16 oddalającego skargę Powiatu Wołomińskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX.I.4112.I.2016.JJ z dnia 18 października 2016r. stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego Pana Mariusza Dembińskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały, w szczególności upoważnienie osoby, o której mowa w art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz udzielenie pełnomocnictw procesowych w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, powierza się Staroście Wołomińskiemu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1135 razy.