Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 2 czerwca 2017 r., Pana Radosława Sałaja uprawnionego do reprezentowania spółki Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 45A, 05-270 Marki,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Okólnej 45A w Markach, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. (ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 19.06.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 20.06.2017 r., godz. 09.11
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 20.06.2017 r., godz. 09.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2017 r., godz. 09.11Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 971 razy.