Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka (działka nr ew. 307, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 14 lutego 2017 r. Pana Przemysława Woźniaka, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a) przebudowę rowu melioracyjnego w zakresie przedłużenia istniejącego przepustu pod koroną drogi gminnej nr 430114W oraz w zakresie przebudowy skarpy ww. rowu celem włączenia projektowanych rowów drogowych nr 1 i nr 2,
b) wykonanie rowów drogowych nr 1 i nr 2 w pasie drogowym ww. drogi wraz
z wykonaniem przepustów na ww. rowach,
c) wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. rowów drogowych nr 1 i nr 2,
d) likwidację istniejących rowów przydrożnych i przepustów drogowych;
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi pochodzących z odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej nr 430114W
w miejscowości Dąbrówka (działka nr ew. 307, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka).


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 17.05.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 12.06.2017 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 12.06.2017 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2017 r., godz. 14.53Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 785 razy.