Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. 2 zestawów skarlających się z dwóch studni chłonno-retencyjnych, na tere

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 12 maja 2017 r. Pana Pawła Górala, reprezentującego PBH GÓR-PIS Paweł Góral i Wspólnicy S.j. z siedziba w Ząbkach,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. 2 zestawów skarlających się z dwóch studni chłonno-retencyjnych, na terenie działki nr ew. 132 obr. 03-26 – ul. Andersena
w Ząbkach,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do ziemi za pośrednictwem ww. studni z terenów utwardzonych projektowanego budynki mieszkaniowego, wielorodzinnego przy ul. Andersena
w Ząbkach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.06.2017 r., godz. 14.08
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 05.06.2017 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2017 r., godz. 14.08Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 801 razy.