Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 marca 2017 r. Pana Bartłomieja Małetki, działającego w imieniu Burmistrza Wołomina,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu odwadniającego zlokalizowanego na działce nr ew. 27/4 obr. 32, gm. Wołomin,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru pasa drogowego do ziemi poprzez ww. projektowany wylot,
w związku z wykonaniem odwodnienia pasa drogowego ul. Jodłowej w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 26.04.2017 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 26.05.2017 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 26.05.2017 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2017 r., godz. 15.13Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
26.05.2017 r., godz. 15.13Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 934 razy.