Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Maj


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-112/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A
 • Uchwała Nr V-113/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr V-114/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr V-115/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
 • Uchwała Nr V-116/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1
 • Uchwała Nr V-117/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce
 • Uchwała Nr V-118/2017
  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego pani Agnieszki Gryglas
 • Uchwała Nr V-119/2017
  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego pana Sławomira Kuligowskiego
 • Uchwała Nr V-120/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-121/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-122/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-123/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-124/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-125/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-126/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Radzymin do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-127/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2
 • Uchwała Nr V-128/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr V-129/2017
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4
 • Uchwała Nr V-130/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-131/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-132/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-133/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-134/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-135/2017
  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
 • Uchwała Nr V-136/2017
  w sprawie zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr V-137/2017
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023
 • Uchwała Nr V-138/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-139/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-140/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-141/2017
  w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku
 • Uchwała Nr V-142/2017
  w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Miastu Ząbki
 • Uchwała Nr V-143/2017
  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr V-144/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A
 • Uchwała Nr V-145/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr V-146/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
 • Uchwała Nr V-147/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1
 • Uchwała Nr V-148/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach przy ul. Żwirki i Wigury 4
 • Uchwała Nr V-149/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu przy ul. Radzymińskiej 2
 • Uchwała Nr V-150/2017
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85
 • Uchwała Nr V-151/2017
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-152/2017
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
 • Uchwała Nr V-153/2017
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr V-154/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-155/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-156/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-157/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-158/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-159/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-160/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-161/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-162/2017
  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2017 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2017 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2017 r., godz. 15.23Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2786 razy.