Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-61/2017
  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-62/2017
  w sprawie ustalenia procedur tworzenia i zasad współuczestnictwa Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz w spółdzielni socjalnej
 • Uchwała Nr V-63/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-64/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok
 • Uchwała Nr V-65/2017
  w sprawie Zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-66/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-67/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok
 • Uchwała Nr V-68/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-69/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowym w roku 2017
 • Uchwała Nr V-70/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowym w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-71/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-51/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-72/2017
  w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za IV kwartał 2016 roku
 • Uchwała Nr V-73/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-74/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-75/2017
  w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2016 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
 • Uchwała Nr V-76/2017
  w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2016 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr V-77/2017
  w sprawie zaakceptowania poczynionych ustaleń dotyczących procedur tworzenia i zasad współuczestnictwa Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz w spółdzielni socjalnej
 • Uchwała Nr V-78/2017
  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr V-79/2017
  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
 • Uchwała Nr V-80/2017
  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr V-81/2017
  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
 • Uchwała Nr V-82/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-83/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-84/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-85/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-86/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-87/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-88/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-89/2017
  w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
 • Uchwała Nr V-90/2017
  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2016
 • Uchwała Nr V-90a/2017
  w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Gminie Tłuszcz

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.03.2017 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.03.2017 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2017 r., godz. 14.47Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2974 razy.