Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15 kV pod dnem rzeki Dorzucha w km 5+843, działka nr ew. 262, obręb Nowy Cygów, gmina Poświętne.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 22.02.2017 r. spółki PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk Mazowiecki, złożonym przez Pana Michała Szostaka działającego w imieniu ww. spółki na podstawie pełnomocnictwa nr 25/OW/RE5/2017 z dnia 10.02.2017 r.,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15 kV pod dnem rzeki Dorzucha w km 5+843, działka nr ew. 262, obręb Nowy Cygów, gmina Poświętne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 10.03.2017 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 10.03.2017 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2017 r., godz. 14.10Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1558 razy.