Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 604/14 z dnia 15 października 2014 r., znak: WOŚ.6341.120.2014, udzielającej Miejskiemu Zakład

Na podstawie art. 10, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 6 lutego 2017 r. Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg
i Zieleni w Wołominie,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 604/14 z dnia 15 października 2014 r., znak: WOŚ.6341.120.2014, udzielającej Miejskiemu Zakładowi Dróg i Zieleni, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego „C”, usytuowanego na terenie działek nr ew. 207, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1 i 79/3 obr. Zagościniec 09, gm. Wołomin, poprzez wykonanie rurociągu z obustronnym drenażem, w zakresie zmiany podmiotu ww. decyzji z Miejskiemu Zakładowi Dróg i Zieleni, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin na Gminę Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.03.2017 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.03.2017 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2017 r., godz. 11.11Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1244 razy.