Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 900/16 z dnia 30 listopada 2016 r., znak: WOŚ.6341.180.2016

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 26 stycznia 2017 r. Pani Swietłany Markiewicz,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 900/16 z dnia 30 listopada 2016 r., znak: WOŚ.6341.180.2016 udzielającej Pani Swietłanie Markiewicz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
tj.: stawu ziemnego, w północno – zachodniej części działki o nr ew. 161/2, obręb Arciechów, gmina Radzymin, w zakresie:
1. uwzględnienia dodatkowej funkcji urządzenia wodnego,
2. zmiany parametrów ww. urządzenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 06.02.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 13.02.2017 r., godz. 16.12
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 13.02.2017 r., godz. 16.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2017 r., godz. 16.12Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 939 razy.