Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia Panu Jackowi Komorowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu przydrożnego), tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu: 5 stycznia 2017 r.) Pana Jacka Komorowskiego,
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Jackowi Komorowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm,
w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 149, obr. Strachówka, gm. Strachówka w pasie drogi gminnej (ul. Nowa) – zjazd na działkę nr ew. 189/1, obr. Strachówka, gm. Strachówka.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 12.01.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 13.01.2017 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 13.01.2017 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2017 r., godz. 13.40Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1201 razy.