Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie na działce nr ew. 69 obr. Chruściele, gm. Dąbrówka przy drodze gminnej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 22 września 2016 r. Państwa Pawła i Agnieszki Radzio, Chruściele, 05-205 Klembów
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie przepustu w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 69 obr. Chruściele, gm. Dąbrówka przy drodze gminnej, służącego jako zjazd z ulicy na działkę nr ew. 53/3 obr. Chruściele.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 28.09.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.01.2017 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.01.2017 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2017 r., godz. 10.53Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 910 razy.