Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulic: Norwida, Kasztanowej, Pomnikowej, Chocimskiej, Grunwaldzkiej, Wawelskiej, Andersena, Jutrzenki, Szczepowej w Markach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 7 grudnia 2016 r. Burmistrza Miasta Marki,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulic: Norwida, Kasztanowej, Pomnikowej, Chocimskiej, Grunwaldzkiej, Wawelskiej, Andersena, Jutrzenki, Szczepowej w Markach oraz z terenu budynku szkoły podstawowej przy ul. Pomnikowej 21 w Markach do ziemi poprzez istniejący zbiornik retencyjny (działka nr ew. 21/4, obręb 01-17 w Markach).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 22.12.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 22.12.2016 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 22.12.2016 r., godz. 12.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.12.2016 r., godz. 12.44Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1075 razy.