Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie likwidację rowu bez nazwy – dopływu Kanału Henrykowskiego na odcinku o długości 28 m, na działkach nr ew. 160/15 i 160/19, obr. 4-01-26w Warszawie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z art. 11d ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2031, ze zm.)
po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 25 października 2016 r. Pana Piotra Mnicha, reprezentującego Burmistrza Dzielnicy Białołęki m. st. Warszawy działającego w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy, przekazanym przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem Nr 2709/P/NN/16 z dnia 9 listopada 2016 r., znak: NN-404/W/327-MM/16,
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu bez nazwy – dopływu Kanału Henrykowskiego na odcinku ujściowym o długości 28 m, usytuowanego na działkach nr ew. 160/15 i 160/19, obr. 4-01-26 przy ul. Gąsiorowskiej
w Warszawie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 21.12.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 21.12.2016 r., godz. 09.40
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 21.12.2016 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2016 r., godz. 09.40Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1195 razy.