Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu o średnicy 300 mm z przykanalika przelewowego modernizowanej kanalizacji deszczowo-drenażowej na terenie dz. nr ew. 99/41 obr. 03-03 w Radzyminie, do

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 31 października 2016 r.,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu o średnicy 300 mm z przykanalika przelewowego modernizowanej kanalizacji deszczowo-drenażowej na terenie dz. nr ew. 99/41 obr. 03-03
w Radzyminie, do zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 99/41 i 108/1 obr. 03-03 w Radzyminie oraz na odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do ww. zbiornika wodnego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.12.2016 r., godz. 09.24
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.12.2016 r., godz. 09.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2016 r., godz. 09.24Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1042 razy.