Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie legalizacji likwidacji zbiornika wodnego na działce nr ew. 1659 obr. Tłuszcz

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7, 7a w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek Pana Jacka Woźniaka z dnia 19.08.2016 r., uzupełniony w dniu 28.09.2016 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie legalizacji likwidacji zbiornika wodnego na działce nr ew. 1659 obr. Tłuszcz.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 05.10.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 17.11.2016 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 17.11.2016 r., godz. 15.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2016 r., godz. 15.03Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 924 razy.