Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych, w ramach wykonania rurociągu przelewowego o średnicy 400 mm, pomiędzy rowami leśnymi znajdującymi się na działce nr ew. 363 obr. Teodorów – Sokołówe

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 września 2016 r., uzupełnionego w dniu 27 października 2016 r., Burmistrza Miasta Radzymin,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych, w ramach wykonania rurociągu przelewowego o średnicy 400 mm, pomiędzy rowami leśnymi znajdującymi się na działce nr ew. 363 obr. Teodorów – Sokołówek, gm. Dąbrówka, a rowem melioracyjnym R-T przebiegającym na terenie Nowych Załubic, gm. Radzymin, w pasie drogi gminnej ul. Szumiących Traw na dz. nr ew. 220 obr. Nowe Załubice, gm. Radzymin tj. przebudowy skarpy rowu leśnego w celu wykonania wlotu ww. rurociągu oraz przebudowę przepustu w celu wykonania wylotu w studni kontrolnej na przepuście w drodze gminnej do rowu R-T.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 31.10.2016 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 31.10.2016 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2016 r., godz. 13.41Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1017 razy.