Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXV Sesja

z 17.10.2016r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXV – 252/2016
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • UCHWAŁA NR XXV - 253/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • UCHWAŁA NR XXV - 254/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 • UCHWAŁA NR XXV – 255/2016
  zmieniająca uchwałę NR XVII-196/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku
 • UCHWAŁA NR XXV - 256/2016
  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
 • UCHWAŁA NR XXV - 257/2016
  w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej
 • UCHWAŁA NR XXV - 258/2016
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XXV - 259/2016
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • UCHWAŁA NR XXV - 260/2016
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XXV – 261/2016
  w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
 • UCHWAŁA NR XXV – 262/2016
  w sprawie rozpatrzenia skargi wspólnot mieszkaniowych VILLA Mariana Poniatowskiego 15 oraz Poniatowskiego 13 w Ząbkach

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2016 r., godz. 16.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2016 r., godz. 16.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2016 r., godz. 16.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3474 razy.