Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 72, obr. 05-05 w Radzyminie w pasie drogi powiatowej nr 4337 W

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22 września 2016 r. Pana Andrzeja Pstrzocha,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Pstrzochowi pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 72, obr. 05-05 w Radzyminie
w pasie drogi powiatowej nr 4337 W – ul. Korczaka (zjazd na działkę nr ew. 4/2, obr. 05-05 w Radzyminie).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 11.10.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 11.10.2016 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 11.10.2016 r., godz. 13.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2016 r., godz. 13.20Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1042 razy.