Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (PWiK sp. z o.o. w Wołominie), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodn

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem złożonym w dniu 30 sierpnia 2016 r. Pana Bogdana Zycha, właściciela zakładu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PRIMAX” Bogdan Zych,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (PWiK sp. z o.o. w Wołominie), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z mycia urządzeń do produkcji wyrobów ciastkarskich oraz posadzki w ww. zakładzie przy ul. Partyzantów 99 w Wołominie.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 19.09.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2016 r., godz. 15.59Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1194 razy.