Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie ośmiu studni chłonnych zlokalizowanych na działce nr ew. 10/7 obr. 3-34 w Ząbkach przy ul. Andersena, do których przepompowane będą wody opadowe w związku z odwodnieniem budynków, garaży po

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2016 r. Pana Patryka Rosińskiego, reprezentującego firmę plus3-architekci sp. z o.o., ul. Chłopickiego 7/9 lok. 62, 04-314 Warszawa, działającego w imieniu zakładu Polnord Warszawa-Ząbki Neptun sp. z o.o.
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: ośmiu studni chłonnych zlokalizowanych na działce nr ew. 10/7 obr. 3-34 w Ząbkach przy ul. Andersena, do których przepompowane będą wody opadowe w związku z odwodnieniem budynków, garaży podziemnych, dróg i chodników na działkach nr ew. 9/14, 9/15 i 10/7 obr. 3-34 w Ząbkach.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 07.09.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 15.45
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 15.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2016 r., godz. 15.45Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1023 razy.