Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rządzy w miejscowości Stary Dybów, gmina Radzymin (działka nr ew.53, obręb Stary Dybów, gm. Radzymin)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 5 września 2016 r. Pana Andrzeja Ochenkowskiego – upoważnionego do występowania w imieniu Burmistrza Radzymina,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rządzy w miejscowości Stary Dybów, gmina Radzymin (działka nr ew.53, obręb Stary Dybów, gm. Radzymin).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 20.09.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 22.09.2016 r., godz. 09.13
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 22.09.2016 r., godz. 09.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2016 r., godz. 09.13Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 892 razy.