Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach budowy drogi gminnej nr 430953W w miejscowości Miąse i Stasinów, gm. Tłuszcz (dz. nr ew. 1066, 1090, 1091, 1061, 1161, 1062/1, 1164, 1165, 1062/2, 1173, 106

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu z wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. Pana Adama Rosińskiego, działającego w imieniu Burmistrza Gminy Tłuszcz,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych w ramach budowy drogi gminnej nr 430953W w miejscowości Miąse i Stasinów, gm. Tłuszcz (dz. nr ew. 1066, 1090, 1091, 1061, 1161, 1062/1, 1164, 1165, 1062/2, 1173, 1063, 1064/1, 1064/2, 1176/1, 1176/2, 1178 obr. Miąse, gm. Tłuszcz oraz dz. nr ew. 22, 23/2, 33, 32, 42, 52, 23/1, 43/1, 43/2, 53/1, 63/1, 63/2, 53/2, 74, 7, 62, 73, 6, obr. Stasinów, gm. Tłuszcz ), w zakresie:
1. Wykonania rowu drogowego odwadniającego wraz z zabudową rowu przepustami pod zajazdami w kilometrażu drogi 0+039,15 do 0+130,00,
2. Wykonania muldy trawiastej w kilometrażu drogi 0,008,10 do 0+173,20,
3. Przesunięcia w planie i korekty trasy rowów odwadniających R8/8 w kilometrażu drogi 0+00,10 do 0+225,90,
4. Rozbiórki istniejącego oraz wykonania nowego przepustu pod koroną drogi w kilometrażu 0+006,90 oraz w kilometrażu 0+037,90 na rowie R9.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.09.2016 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.09.2016 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2016 r., godz. 11.28Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1060 razy.