Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie zbiornika retencyjno rozsączającego na działce nr ew. 13/2, obręb 03-06 w Markach oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowanej hurtowni przy ulicy Zakątek w Markach do ziemi

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2016 r. Pana Roberta Więckowskiego upoważnionego do występowania w imieniu spółki Florenty Andrzej Plechanow Jerzy Plechanow Sp.j. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Zwycięzców 42 lok. 93,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce Florenty Andrzej Plechanow Jerzy Plechanow Sp.j z siedzibą pod ww. adresem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno rozsączającego na działce nr ew. 13/2, obręb 03-06 w Markach oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z terenu projektowanej hurtowni farmaceutycznej przy ulicy Zakątek w Markach (działka nr ew. 13/2, obręb 03-06 w Markach) za pomocą ww. urządzenia wodnego do ziemi.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 12.09.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 12.09.2016 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 12.09.2016 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2016 r., godz. 12.29Elwira BijataEdycja strony
12.09.2016 r., godz. 12.29Elwira BijataEdycja strony
12.09.2016 r., godz. 12.25Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 913 razy.