Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie zmiany decyzji nr 615/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r., w zakresie uzupełnienia o działkę ewidencyjną nr 47 obr. 5-40-06 w Zielonce, na której usytuowany jest rów komunalny przewidziany do przykry

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4, w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2016 r. Pana Michała Romaniaka, prowadzącego działalność gospodarczą Drog-San Michał Romaniak, Purzec 57, 08-110 Siedlce, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Zielonka
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 615/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r., (znak: WOŚ.6341.98.2016) w zakresie uzupełnienia o działkę ewidencyjną nr 47 obr. 5-40-06 w Zielonce, na której usytuowany jest rów komunalny przewidziany do przykrycia, w rejonie ulicy Dziennikarskiej w Zielonce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 29.08.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 06.09.2016 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 06.09.2016 r., godz. 09.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2016 r., godz. 09.02Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1015 razy.