Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, z projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjn

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2016 r. zakładu TAGO Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Ciemne, ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania powstających na terenie zakładu oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, z projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do ziemi, tj.: rowu melioracyjnego R-CC, wylotem kanalizacyjnym usytuowanym na działce nr ew. 125/5 obr. Ciemne, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 25.08.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.08.2016 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.08.2016 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2016 r., godz. 10.02Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 894 razy.