Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIII - 234/2016

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXIII - 234/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 17 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2

Ustala się plan sieci publicznych szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XX-220/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik 1
    Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
  • Załącznik 2
    Plan sieci publicznych szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.08.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2016 r., godz. 12.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3048 razy.