Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm w rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 4326 W - ul. Jesionowa (dz. nr. ew. 48, obr. mokra Wieś, gm.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 14 lipca 2016 r. (data wpływu: 22 lipca 2016 r.), Pana Dariusza Karysia
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm w rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 4326 W - ul. Jesionowa (dz. nr. ew. 48, obr. mokra Wieś, gm. Tłuszcz), dla potrzeb wykonania zjazdu na działkę nr ew. 67/2 obr. Mokra Wieś, gmina Tłuszcz.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 22.08.2016 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 22.08.2016 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2016 r., godz. 14.29Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 871 razy.