Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu i wykonanie przepustu przez rów melioracyjny R-T w km 22+856 drogi wojewódzkiej nr 636 na działce nr ew. 8 obr. Oble, gm. Jadów, przebudowę i umocnienie koryta rowu oraz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 6 czerwca 2016 r. Pana Sławomira Leszczyńskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Projektowo Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński, ul. Grzeszczaka 8a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez rozbiórkę istniejącego mostu i wykonanie przepustu przez rów melioracyjny R-T w km 22+856 drogi wojewódzkiej nr 636 na działce nr ew. 8 obr. Oble, gm. Jadów, przebudowę i umocnienie koryta rowu oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z jezdni do ww. rowu R-T.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 22.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.11
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.08.2016 r., godz. 16.11Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 999 razy.