Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia Pani Krystynie Banasiak i Panu Józefowi Banasiakowi pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem
z dnia 13 czerwca 2016 r. Pani Krystyny Banasiak i Pana Józefa Banasiaka,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Krystynie Banasiak i Panu Józefowi Banasiakowi pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, t.j.:
a) wylotu kanalizacji deszczowej do zabudowanego odcinka rowu melioracyjnego
R-M2/2 – włączenie się kanalizacją do istniejącej studni kontrolnej
na ww. zabudowanym rowie (działka nr ew. 361/9, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka),
b) drenaży kamiennych o łącznej długości 74,0 m (działki nr ew.: 361/7, 361/9, 361/12, 361/13, 361/15, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka),
c) czterech króćców drenażowych o łącznej długości 2,0 m (działki nr ew.: 361/9, 361/11, 361/12, 361/15, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka);
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni dachowej projektowanego budynku usługowego i terenu utwardzonego usytuowanego na terenie działek nr ew.: 361/7, 361/9, 361/11, 361/12, 361/13, 361/14, 361/15 i 361/16 obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka i wód drenażowych do rowu melioracyjnego R-M2/2.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 12.06.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 28.07.2016 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 28.07.2016 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2016 r., godz. 13.17Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 880 razy.