Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie pięciu wylotów do rowu R-7 oraz przebudowę rowu R-7 oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulicy Lisiej oraz z części ulicywprowadzanie wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wpływu: 14 czerwca 2016 r.) Pana Zbigniewa Wieteckiego działającego w imieniu Burmistrza Miasta Marki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miastu Marki pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, t.j.: pięciu wylotów kanalizacyjnych do rowu R-7 (wylot GZa1 w hm 5+63, wylot Li51 w hm 7+68, wylot Li53-T w hm 7+89, wylot Li54-T w hm 7+94, wylot Li56 w hm 8+06,5) na działkach nr ew.: 60/2, 49, obręb 04-07 w Markach oraz przebudowę rowu R-7 w zakresie jego zarurowania wzdłuż ul. Lisiej (w hm od 7+50
do hm 7+77,5 i w hm od 8+05 do hm 8+30,5) na działkach nr ew.: 35, 49, 50/12, obręb 04-07 w Markach,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulicy Lisiej oraz z części ulicy Gen. Zajączka do rowu R-7.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 12.07.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 13.07.2016 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 13.07.2016 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2016 r., godz. 15.31Elwira BijataEdycja strony
13.07.2016 r., godz. 15.29Elwira BijataEdycja strony
13.07.2016 r., godz. 15.27Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1192 razy.