Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowaniwe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z utworów czwartorzędowych za pomocą studni podstawowej nr 2 i studni awaryjnej nr 1, zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 533/2 w Postoliskach, gm. Tłuszcz dla potrzeb wodoci

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 4 maja 2016 r. pana Szymona Forsta, działającego w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
z utworów czwartorzędowych za pomocą studni podstawowej nr 2 i studni awaryjnej nr 1, zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 533/2 w Postoliskach, gm. Tłuszcz dla potrzeb wodociągu komunalnego oraz na odprowadzanie wód popłuczynach, wód przelewowo spustowych ze stacji uzdatniania wody do rowu F1 (dz. nr ew. 520 obr. Postoliska, gm. Tłuszcz).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 21.06.2016 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 21.06.2016 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2016 r., godz. 13.17Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 859 razy.