Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu komunalnego R-6 i L-1, przebudowę istniejącego przepustu na rowie L-1 i R-6 pod ul. Zagłoby oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu R-6 or

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 24 maja 2016 r. Pana Zbigniewa Wieteckiego, przedstawiciela Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o., Al. Marsz. J Piłsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Marki
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a. wylotu kanalizacyjnego do rowu komunalnego R-6 w hm 6+20,
b. wylotu kanalizacyjnego do rowu komunalnego L-1 w hm 20+28,4,
c. przebudowę istniejącego przepustu na rowie L-1 pod ul. Zagłoby poprzez zmianę średnicy oraz wydłużenie w hm 20+40,2 ww. rowu,
d. przebudowę istniejącego przepustu na rowie R-6 pod ul. Zagłoby poprzez zmianę średnicy, obniżenie usytuowania oraz wydłużenie w hm 9+24,9 ww. rowu,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ww. rowu R-6 oraz L-1 (do ziemi) ww. wylotami kanalizacyjnymi, z utwardzonych fragmentów ulic: Zagłoby, Zygmuntowskiej, Żeromskiego oraz ulic przyległych w miejscowości Marki.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 03.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2016 r., godz. 10.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 889 razy.