Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych, drenokolektora i wylotu kanalizacyjnego do rowu w pasie drogowym ul. Lipowej, Azaliowej, Klonowej, Topolowej w miejscowości Cegielnia i Ciemne, gm. Radzymin, a także na

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 15 marca 2016 r. Pana Bartłomieja Małetki, prowadzącego działalność jako Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, Hipolitów, 05-074 Halinów, działającego w imieniu Gminy Radzymin,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, drenokolektora i wylotu kanalizacyjnego do rowu, projektowanych w pasie drogowym ul. Lipowej, Azaliowej, Klonowej, Topolowej w miejscowości Cegielnia i w rejonie ww. terenu w miejscowości Ciemne, gm. Radzymin, a także na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z obszaru ww. pasa drogowego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 21.03.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.06.2016 r., godz. 12.19
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.06.2016 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2016 r., godz. 12.19Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 892 razy.