Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia Pani Krystynie Banasiak i Panu Józefowi Banasiak pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-M2/2 poprzez przykrycie rurociągiem kanalizacyjny z drenażem

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem
z dnia 6 maja 2016 r. Pani Krystyny Banasiak i Pana Józefa Banasiak, zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Krystynie Banasiak i Panu Józefowi Banasiak pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego
R-M2/2 poprzez przykrycie rurociągiem kanalizacyjny z drenażem, na działkach nr ew.: 361/9, 361/11, 361/14 i 361/15, obręb Dąbrówka, gmina Dąbrówka.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 24.05.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 25.05.2016 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 25.05.2016 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2016 r., godz. 14.48Elwira BijataEdycja strony
25.05.2016 r., godz. 14.47Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 1060 razy.