Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. likwidację istniejącego przepustu w rowie przydrożnym drogi wojewódzkiej nr 634 (dz. nr ew. 72 obr. Stare Grabie, gm. Wołomin), 2. przebudowę urządzenia wodnego, tj.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia
19 kwietnia 2016 r. Pani Małgorzaty Lindner, działającej w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. likwidację istniejącego przepustu w rowie przydrożnym drogi wojewódzkiej nr 634 (dz. nr ew. 72 obr. Stare Grabie, gm. Wołomin),
2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, w rowie usytuowanym na działce nr ew. 72 obr. Stare grabie, gm. Wołomin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (zjazd na działki nr ew. 22/2 i 22/3 obr. Stare Grabie, gm. Wołomin).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 23.05.2016 r., godz. 14.30
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 23.05.2016 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2016 r., godz. 14.30Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 908 razy.