Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 500 mm, w rowie melioracyjnym R-B usytuowanym na działce nr ew. 376, obr. Nadbiel, gmina Poświętne, w granicach drogi wewnętrznej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2016 r.) Pani Katarzyny Sikory i Pana Sławomira Sikory,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sikorze i Panu Sławomirowi Sikorze, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 500 mm, w rowie melioracyjnym R-B usytuowanym na działce nr ew. 376, obr. Nadbiel, gmina Poświętne, w granicach drogi wewnętrznej (dz. nr ew.: 375/7, 374/6,
obręb Nadbiel, gmina Poświętne).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 13.05.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 16.05.2016 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 16.05.2016 r., godz. 12.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2016 r., godz. 12.06Elwira BijataZmiana kolejności podlinków
16.05.2016 r., godz. 12.05Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 949 razy.