Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Maj


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-67/2016
  w sprawie: zmiany zasad i trybu przyznawania uczniom stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”
 • Uchwała Nr V-68/2016
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 • Uchwała Nr V-69/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-70/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-71/2016
  w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za I kwartał 2016 roku
 • Uchwała Nr V-72/2016
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Uchwała Nr V-73/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016
 • Uchwała Nr V-74/2016
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V-7/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr V-75/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-76/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok
 • Uchwała Nr V-77/2016
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-78/2016
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-79/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-80/2016
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 r.
 • Uchwała Nr V-81/2016
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Uchwała Nr V-82/2016
  w sprawie: zasad i trybu przyznawania uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „TALENT”
 • Uchwała Nr V-83/2016
  w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-84/2016
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-85/2016
  w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego”
 • Uchwała Nr V-86/2016
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2016

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 05.05.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.05.2016 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.05.2016 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2016 r., godz. 11.10Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1920 razy.