Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu w pasie drogi gminnej – ul. Spacerowej w Postoliskach, gm. Tłuszcz (działka ew. nr 54 obr. Postoliska, gm. Tłuszcz), 2. przebudowę urządzen

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia
8 kwietnia 2016 r. Burmistrza Tłuszcza,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu w pasie drogi gminnej – ul. Spacerowej
w Postoliskach, gm. Tłuszcz (działka ew. nr 54 obr. Postoliska, gm. Tłuszcz),
2. przebudowę urządzenia wodnego tj. przepustu o średnicy 400 mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Spacerowej w Postoliskach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 10.05.2016 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 13.05.2016 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2016 r., godz. 11.19Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
10.05.2016 r., godz. 15.43Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 855 razy.