Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 600 mm, w rowie komunalnym R-G usytuowanym na działce nr ew. 75/2, obr. 09, gm. Wołomin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu: 25 kwietnia 2016 r.) Pana Marcina Królika,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Królikowi pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy
600 mm, w rowie komunalnym R-G usytuowanym na działce nr ew. 75/2, obr. 09,
gm. Wołomin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 06.05.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.05.2016 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.05.2016 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.05.2016 r., godz. 15.27Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 818 razy.