Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK sp. z o.o. w Wołominie, ścieków przemysłowych, pochodzących z z mycia pojazdów w zakładzie Auto-Michałowski Jerzy Michałowski, ul. Radzymińska 158 w Wars

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem złożonym w dniu 22 kwietnia 2016 r. zakładu Auto-Michałowski Jerzy Michałowski, ul. Radzymińska 158, 03-576 Warszawa,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (PWiK sp. z o.o. w Wołominie), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z z mycia pojazdów w zakładzie Auto-Michałowski Jerzy Michałowski, ul. Radzymińska 158 w Warszawie.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 28.04.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.05.2016 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.05.2016 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2016 r., godz. 13.18Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 872 razy.