Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.04.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 175)
6. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015. (druk nr 176)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Norwida z drogą gminną ulicą Daszyńskiego w Radzyminie. (druk nr 177)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W. (druk nr 182)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 183)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 184)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 178)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny. (druk nr 179)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na pracownię badań tomografii komputerowej. (druk nr 180)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym. (druk nr 181)
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Informacje Przewodniczącego Rady.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 175
  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 176
  Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015
 • Druk nr 177
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Norwida z drogą gminną ulicą Daszyńskiego w Radzyminie
 • Druk nr 178
  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Druk nr 179
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny
 • Druk nr 180
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na pracownię badań tomografii komputerowej
 • Druk nr 181
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym
 • Druk nr 182
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W
 • Druk nr 183
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • Druk nr 184
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Druk nr 184-Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 184-Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 184-Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 184-Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
 • Druk nr 184-Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 20.04.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.04.2016 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.04.2016 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.04.2016 r., godz. 13.42Małgorzata JeznachEdycja strony
20.04.2016 r., godz. 13.41Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1761 razy.