Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu komunalnego poprzez zmianę trasy, zabudowę rurociągiem z obustronnym drenażem,na dz. ew. 1582/1 obręb Nadma przy ul. Pólko, gm. Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 15 lutego 2016 r. Arbud Development Świerczewski P. Gawrysiuk J. sp. j. ul. Żabia 7a, 05-091 Ząbki,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu komunalnego poprzez zmianę trasy, zabudowę fragmentu rowu rurociągiem z obustronnym drenażem, a także wykonanie fragmentu rowu otwartego na dz. ew. 1582/1 obręb Nadma przy ul. Pólko, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 18.02.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 17.03.2016 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 17.03.2016 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2016 r., godz. 14.49Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 980 razy.