Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. likwidację poprzez zabudowę wód powierzchniowych na terenie działki nr ew. 129 obr. 03-04 w Radzyminie, 2. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: a. drenażu o średnicy 250 mm i długości 190,

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 21 stycznia 2016 r., Pana Mariusza Browarny w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. likwidację poprzez zabudowę wód powierzchniowych na terenie działki nr ew. 129 obr. 03-04 w Radzyminie,
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj.:
a. drenażu o średnicy 250 mm i długości 190,5 m, usytuowanych na terenie działki nr ew. 129, 190 i 83,4 obr. 03-04 w Radzyminie,
b. wylotu kanalizacji deszczowo-drenażowej o średnicy 300 mm, w km 7+750 Kanału Sierakowskiego, na terenie działki nr ew. 83/4 obr. 03-04 w Radzyminie,
3. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych, roztopowych drenażowych ww. wylotem, do wód powierzchniowych Kanału Sierakowskiego 7+750, z terenu działek nr ew. 129, 190, 83/4 obr. 03-04 w Radzyminie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.42Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1000 razy.