Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu Coca-Cola HBC Sp. z o. o. w Radzyminie (dz. ew. nr 59 i 58/2 obr. 01-07), poprzez istniejący wy

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 22 stycznia 2016 r. Pana Roberta Zasady, przedstawiciela firmy Coca-Cola HBC Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia w Radzyminie,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu Coca-Cola HBC Sp. z o. o. w Radzyminie (dz. ew. nr 59
i 58/2 obr. 01-07), poprzez istniejący wylot oraz zbiornik chłonno – odparowywany.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 03.02.2016 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 03.02.2016 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2016 r., godz. 15.30Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1197 razy.