Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na zabudowę 2 zbiorników wodnych na dz. nr ew. 1659, 1660 obr. Tłuszcz, wykonanie opaskowych muld ziemnych wzdłuż granic ww. działek,wykonanie 2 wylotów drenarskich do rowu komunalnego i odprowadzanie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem złożonym w dniu 13.01.2016 r. Pana Jacka Woźniaka
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. zabudowę (likwidację) 2 zbiorników wodnych na dz. nr ew. 1659, 1660 obr. Tłuszcz,
2. wykonanie opaskowych muld ziemnych wzdłuż granic ww. działek,
3. wykonanie 2 wylotów drenarskich do rowu komunalnego,
4. odprowadzanie wód ww. wylotami do ziemi (rowu)
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 20.01.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.01.2016 r., godz. 16.16
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.01.2016 r., godz. 16.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2016 r., godz. 16.16Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 934 razy.