Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XV – 162/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
UCHWAŁA NR XV – 162/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 11.01.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 12.01.2016 r., godz. 12.48
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 12.01.2016 r., godz. 12.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2016 r., godz. 12.55Magdalena RudnikEdycja strony
12.01.2016 r., godz. 12.48Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2671 razy.