Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci gazowej średniego ciśnienia pod dnem rzeki Czarnej w km 25+610 (dz. ew. nr 173 obr. Majdan) w miejscowości Majdan, gm. Wołomin

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 30 grudnia 2015 r. Pana Daniela Smolińskiego, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci gazowej średniego ciśnienia pod dnem rzeki Czarnej w km 25+610 (dz. ew. nr 173 obr. Majdan) w miejscowości Majdan, gm. Wołomin


Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Szczypiorska, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.01.2016 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.01.2016 r., godz. 09.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2016 r., godz. 09.50Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1044 razy.