Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacyjnego o średnicy 250 mm, na terenie działki nr ew. 2/1 obr. 01-07 w Radzyminie, 2. przebudowę urządzenia wodnego, tj.: wykonanie przepu

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21 grudnia 2015 r., Pana Bartłomieja Małetki, działającego Burmistrza Radzymina, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacyjnego o średnicy 250 mm, na terenie działki nr ew. 2/1 obr. 01-07 w Radzyminie,
2. przebudowę urządzenia wodnego, tj.: wykonanie przepustu o średnicy 1000 mm, w rowie melioracyjnym usytuowanym na terenie działek nr ew. 2/1, 3, 7 obr. 01-05 i działki nr ew. 67 obr. 01-07, pod ul. Witosa w Radzyminie,
3. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych ul. Witosa, na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wycinki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 30.12.2015 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 30.12.2015 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2015 r., godz. 13.39Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1433 razy.